Din guide til Napoli

Din guide til Napoli, Capri, Ischia og Amalfikysten - tips om restauranter, hotell, severdigheter, shopping, uteliv og mye mer.

Parlør - Napoli

Napoletansk og italiensk

db/fileupload/vietri.jpgDet er flere som anser noen skriftlige former for napolitansk for ikke være en italiensk dialekt, men et eget språk. Den napolitanske dialekten har hatt en påvirkning på andre dialekter, spesielt i Campania og noen steder i SørItalia. Vokaler uten trykk uttales ofte som (ø), den lingvistiske schwa. Dessuten blir åpne vokaler ofte uttalt som lukkede, eller omvendt. Starter ord med ”g” foran vokal, hender det ofte at man ikke hører denne g`en. En ”d” kan gjerne bli til ”r”, slik at ”Oh Madonna” i Napoli uttales ”Oh Maronna”. Selvfølgelig har dialekten egne ord som ikke finnes ellers i italiensk: ”blé” (it. ”blu”; no. ”blå”), ”abbuscà” (it. ”guadagnare”, no. ”tjene”) og ”cummìco” (it. ”con me”, no. ”sammen med meg”). Nedenfor følger en ordliste for italiensk.

Italiensk parlør

Italiensk er et romansk språk, noe som betyr at det ligner på spansk, fransk, portugisisk og romensk. I Italia er der store dialektforskjeller, noe som gjør at det kan være problematisk å forstå enkelte ord, uttrykk og talemåter som er særegne for stedet du befinner deg på. Nedenfor kan du lære deg noen uttrykk som du helt sikkert vil få bruk for. En riktig uttale kan være nyttig, og vi har her noen tips hvordan du skal uttale. Vi føler ikke det fonetiske alfabetet, men slik man leser norsk.

U uttales som norsk O
O uttales som norsk Å

C og G endrer uttale alt etter hva som følger bak: en påfølgende H gjør at vi uttaler C som K, og G som G. Uten påfølgende H blir uttalen henholdsvis ”tsj” og ”dj”. Noen eksempler: capuccino blir ”kaputjino”, mens chilo blir ”kilo”. Giugno blir ”djonjå”, og margherita blir ”margerita”.

Z foran ”-ione” uttales ”tsjåne”, mens g foran ”no” blir ”-njå”.

Mye brukt
Ja/nei                                           Si/no
Takk                                             Grazie (gratsie)
Hei/ha det                                    Ciao (tsjao)
Vær hilset                                    Salve (salve)
God dag                                       Buon giorno (buån djårno)
Ha det bra!                                  Arrivederci (arrivedertsji)
Værsåsnill                                   Per favore (pær favåre)
Hjelp                                          Aiuto (aiotå)
Jeg forstår ikke                           Non capisco (nån kapiskå)
Hva er klokka?                           Che ora è? (ke åra e)
Unnskyld                                     Mi scusi (mi skosi)
Herr                                            signore (sinjåre)
Fru                                              signora (sinjåra)
Frøken                                        signorina (sinjårina)
Gi vei (høflig)                            permesso (pærmesså)
Hvor mye koster?                       Quanto costa? (koantå kåsta)
Å veksle                                     cambiare (kambiare)
Rest (penger)                              resto (ræstå)
Kredittkort                                  carta da credito (karta da kreditå)
Frimerke                                     francobollo (frankåbållå)
Postkort                                      cartolina (kartålina)
Brev                                           lettera (lættera)
Snakker De engelsk?                  Parla inglese? (parla inglese)
Hvor er?                                     Dove è (dåv e)/Dove posso trovare (dåve påsså tråvare)
Norge                                         Norvegia (nårvedja)
Norsk                                         norvegese (nårvedjese)
Ambassade                                ambasciata (ambasjata)
Konsulat                                    consolato (kånsålatå)
Politi                                         polizia (pålitsia)
Lege                                          medico (medikå)
Sykehus                                     ospedale (åsspedale)
Lommetyv                                 borseggiatore (bårsedjatåre)
Lommebok                                portafoglio (pårtafåljå)


Dager og måneder
Mandag                                    lunedì (lunedi)
Tirsdag                                    martedì (martedi)
Onsdag                                    mercoledì (merkåledi)
Torsdag                                   giovedì (djåvedi)
Fredag                                     venerdì (venerdi)
Lørdag                                     sabato (sabatå)
Søndag                                    domenica (dåmenika)
Morgenen                                la mattina (la mattina)
Kvelden                                  la sera (la sera)
Ettermiddagen                         il pomeriggio (il påmeridjå)

Januar                                     gennaio (djenaiå)
Februar                                   febbraio (febbraiå)
Mars                                       marzo (martså)
April                                       aprile (aprile)
Mai                                         maggio (madjå)
Juni                                         giugno (djunjå)
Juli                                          luglio (loljå)
August                                     agosto (agåstå)
September                              settembre (settæmbræ)
Oktober                                  ottobre (åttåbræ)
November                              novembre (nåvæmbre)
Desember                              dicembre (ditsjæmbre)

Tall
1      uno (onå)
2     due (doe)
3     tre (tre)
4     quattro (kvattrå)
5     cinque (tsjinkve)
6     sei (sæi)
7     sette (sætte)
8     otto (åttå)
9     nove (nåve)
10   dieci (dietsji)
20   venti (vænti)
21   vent`uno (væntonå)
22   ventidue (væntidoe)
23   ventitre (væntitre)
24   ventiquattro (væntikvattrå)
25   venticinque (væntitsjinkve)
26   ventisei (væntisæi)
27   ventisette (væntisætte)
28   vent`otto (væntåttå)
29   ventinove (væntinåve)
30   trenta (trænta)
40   quaranta (kvaranta)
50   cinquanta (tsjinkvanta)
60   sessanta (sæssanta)
70   settanta (sættanta)
80   ottanta (åttanta)
90   novanta (nåvanta)
100  cento (tsjæntå)
1000 mille (millæ)

Finne frem/reise
Hvor er...                          dove è (dåv e)
Er det langt?                      È lontano? (e låntanå)
Er det nært?                       È vicino? (e vitsjinå)
Hvor kan jeg finne...          Dove posso trovare... (dåve påsså trå-vare)
Vei                                     strada (strada) / via (via)
Hovedgate (i by)               corso (kårså)
Ringvei                             raccordo annulare (rakkårdå anolare)
Motorvei                           autostrada (aotåstrada)
Bil                                     macchina (makkina)
Leiebil                              macchina a noleggio (makkina a nåledjå)
Buss                                  autobus (aotåbos)
Holdeplass                       fermata (færmata)
Taxi                                  taxi (tassi)
Flyplass                            aereoporto (aereåpårtå)
Fly                                    aereo (aereå)
Togstasjon                        stazione (statsiåne)
Tog                                   treno (trenå)
Til høyre                           a destra (a dæstra)
Til venstre                        a sinistra (a sinistra)

Butikk/Museer
Åpen                               aperto (apærtå)
Stengt                              chiuso (kioså)
Åpningstider                   orario (årariå)
Arbeidsdager                 feriali (feriali)
Helligdager                    festivi (festivi)
Salg                                saldi (saldi)
Market                           mercato (merkatå)
Slakter                           macelleria (matsjeleria)
Supermarket                  supermercato (sopermerkatå)
Apotek                          farmacia (farmatsjia)
Postkontor                    posta (påsta)
Bokhandel                    libreria (libreria)
Kirke                            chiesa (kiesa)
Palass                           palazzo (palatså)
Museum                        museo (moseå)
Galleri                          galleria (galleria)
Billett                           biglietto (biljættå)

Mat
Bestille mat            ordinare (årdinare)
Frokost                   colazione/prima colazione (kålatsiåne/prima kålatsiåne) Lunsj                      pranzo (prantså)
Middag                  cena (tsjena)
Vann                      acqua (akkva)
Mineralvann           acqua minerale (akkva minerale)
Vann uten kullsyre  (acqua) liscia (lisja)
Vann med kullsyre  frizzante (frit-sante)
Brus                        gazzosa (gadsåsa)
Vin                          vino (vinå)
Øl                           birra (birra)
Kaffe                     cafè (kafe)
Flaske                    bottiglia (båttilja)
Glass                     bicchiere (bikkiere)
Tallerken              piatto (piattå)
Forrett                  antipasto (antipastå)
Første rett             primo (primå)
Andre rett             secondo (sekåndå)
Grønnsaker           verdura (værdora)/ contorno (kåntårnå)
Frukt                     frutta (frotta)
Ost                        formaggio (fårmadjå)
Kjøtt                     carne (karne)
Fisk                      pesce (pæsje)
Kylling                 pollo (pållå)
Suppe                  zuppa (tsuppa)
Grønnsakssuppe  minestrone (minestråne)
Pasta                   pasta
Pizza                   pizza
Poteter                patate (patate)
Ris                      riso (riså)
Olje                    olio (åliå)
Smør                   burro (borrå)
Dessert               dolce (dåltsje)
Kuvert                coperto (kåpærtå)
Regningen          conto (kåntå)

Hotell
Bestille              prenotare (prenåtare)
Hotell                albergo (albærgå)
Rom                  camera (kamera) / stanza (stansa)
Enkeltrom          camera singola
Dobbelseng        letto matrimoniale (lættå matrimån-iale)
Dobbeltrom       doppia (dåppia) (med to senger)
Natt                   notte (nåtte)
Bad                   bagno (banjå)
Dusj                  doccia (dåtsja)
Vekking            sveglia (svelja)

Klær
Bukser             pantaloni (pantalåni)
Skjorte            camicia (kamitsja)
Skjørt              gonna (gånna)
Genser            maglione (maljåne)
Dress              vestito (vestitå)
Støvler            stivali (stivali)
Belte              cintura (tsjintora)
Sko                scarpe (skarpe)
Veske            borsa (bårsa)
Størrelse        taglia (talja)
Prøverom      camerino (kamerinå)Finn et perfekt hotell i Napoli

Gjennom det anerkjente hotellbyrået Hotell.no kan vi nå tilby hotell i alle prisklasser, fra vandrerhjem til luksushotell. Søk og bestill her:Sponsede lenker

Mer reisestoff

Regn om valuta


Privacy Policy